Uzman Gözüyle

Makaleler ve konferans notları


Pompa Deney Standı Modernizasyonu

A.Özden ERTÖZ, Tunç DEĞER, Yılmaz KARAMANOĞLU

(5. Pompa - Vana Kongresi ve Sergisi, Hilton Convention&Exhibition Center, İstanbul)

Pompa deneyleri, yeni dizayn edilen pompaların performansının saptanması, seri imalatta performansın doğrulanması, çark çapı küçültmelerinde hesaplanan değerlerin kontrolü, özel malzemelerin yapılan pompa performansına etkisinin saptanması gibi nedenlerle yapılmaktadır. Pompa deneylerinde debinin, basma yüksekiğinin ve deney motoru giriş gücünün ölçümü yapılır. Bunlardan başka satış sözleşmesinde varsa, titreşim ve gürültü seviyesi ölçümleri de yapılabilir...

  PDF formatında indirmek için tıklayınız.
 

Mini Ve Mikro Düzeyde Hidrolik Enerjiden Yararlanma Yolları

Ender DUYMUŞ, A. Özden ERTÖZ

(5. Pompa - Vana Kongresi ve Sergisi, Hilton Convention&Exhibition Center, İstanbul)

Bütün dünyada küresel ısınmanın sebebi olan havaya atılan sera gazlarının azaltılması için alternatif enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmektedir. Rüzgar enerjisi, Biyo enerji, Jeotermal enerji, Güneş enerjisi, Dalga enerjisi, Gel-git enerjisi ile birlikte eskiden kullanımı ekonomik olmayan akarsulardan mini ve mikro ölçekte yararlanmak ta alternatif enerji kaynakları arasında yer almaktadır...

  PDF formatında indirmek için tıklayınız.
 

Bilgisayar Destekli Pompa Tasarımı

Tunç DEĞER, A. Özden ERTÖZ

(5. Pompa - Vana Kongresi ve Sergisi, Hilton Convention&Exhibition Center, İstanbul)

Tam radyal ve yarı eksenel pompa dizaynında kullanılabilen, tasarımda deneysel sonuçlardan faydalanma imkanı sunan, ?P04.0?adında VB6.0 tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir. Bildiride, yeni geliştirilen yazılım ile pompa dizaynına yer verilmiş; çark projeksiyonu çiziminin, profilin eğimi ile olan ilişkisi ve merkez açının, kanat açısı ile değişimi üç boyutta incelenmiş ve hata üçgenleri metodundaki hatanın azaltılmasına değinilmiştir...

  PDF formatında indirmek için tıklayınız.
 

Değişken Devirli Pompa Seçimi

A.Özden ERTÖZ, Ender DUYMUŞ

(4. Pompa - Vana Kongresi ve Sergisi, Askeri Müze Kültür Sitesi AFP Binası, Harbiye, İstanbul)

Hydraulic Institute tarafından yapılan bir araştırmada gelişmiş ülkelerde tüketilen enerjinin % 20 si pompalar tarafından tüketilmektedir. İyi bir sistem dizaynı ve uygun pompalar kullanılarak pompaların tükettiği enerjinin % 30 azaltılabileceği aynı yayında belirtilmektedir. Bizlerin görevi pompaların enerji tüketimini en az düzeye getirmek ve enerji tüketiminin çevreye etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Pompa seçiminde ilerideki ihtiyaçları da göz önüne almak için pompa debisinin %25 , basma yüksekliğinin %10 arttırılarak sipariş edilmesi yaygın bir uygulamadır. Bu uygulama ile pompalar en iyi verim noktalarından uzaklarda çalıştırılmakta, debi fazla geldiği için de vana kısılarak debiyi ayarlamak mecburiyeti doğmaktadır...

  PDF formatında indirmek için tıklayınız.
 

Yeraltı Suları Pompaj Ekonomisi

A.Özden ERTÖZ

(3. Pompa Kongresi ve Sergisi, Askeri Müze Kültür Sitesi AFP Binası, Harbiye, İstanbul)

Yeraltı suyu elde edilmesinde kullanılan pompaların karakteristikleri sadece pompa asambleleri için verilmektedir. Kuyuya monte edilen pompanın gerçek karakteristiğini bulmak için bazı hesaplamalar yapmak gerekir. Yazıda pompa karekteristiğine etki eden faktörler açıklanmış olup gerçek pompa karakteristiğinin hesaplanması için gereken bilgiler tablolar halinde verilmiştir. Pompa çalışırken yapılan işin harcanan güç oranı literatürde Telden suya verim (wire to water efficiency) olarak adlandırılmaktadır...

  PDF formatında indirmek için tıklayınız.
 

Jeotermal Akışkanlarının Pompajı

A.Özden ERTÖZ

(Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri: Temelleri ve Tasarımı Seminer Kitabı, TTTMOB Makina Mühendisleri Odası)

Kendiliğinden yeryüzüne çıkan jeotermal akışkanlardan tarih boyunca sağlık amacıyla yararlanılmıştır. Kendiliğinden yeryüzüne çıkamayan jeotermal kaynaklardan yararlanmak için artezyen kuyularının açılması ve burada bulunan jeotermal akışkanın yeryüzüne pompalanması gerektiğinden gelişme sondaj ve pompa teknolojisinin ilerlemesiyle yaşanabilmiştir. 1970 yılından önce jeotermal akışkanların pompalanması için normal soğuk su tipi derin kuyu pompaları kullanılmıştır. Sıcaklığın ve dinamik seviyenin yüksek olmadığı durumlarda sınırlı bir ölçekte sonuç alınmıştır...

  PDF formatında indirmek için tıklayınız.