Laboratuvar Kalite Politikası

TS EN ISO/IEC 17025 Standardına Tam Uyum İlkemizidir!


Vansan Pompa Deney Laboratuvar Yönetimi,

  • TS EN ISO/IEC 17025 Standardının esaslarına sadık kalıp kendi alanımızdaki yenilikleri sürekli takip ederek, ileri teknoloji test cihazı - teçhizatlarıyla en kısa sürede en hassas şekilde kaliteli deney hizmeti vermeyi, geçerli ve güvenilir teknik sonuçları üretmeyi ve müşterinin kalite olarak tüm beklentilerine yasalar çerçevesinde bağımsızlığımızı koruyarak cevap vermeyi,

  • Vansan Pompa Deney Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurmuş olduğu yönetim sistemini tüm çalışanların katılımıyla etkin bir biçimde uygulayıp ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartları uygulayarak deney ve/veya laboratuvar hizmetlerini vermeyi,,

  • Kalite yönetim sistemi içerisinde profesyonel bir çalışma ortamı oluşturup; müşteri memnuniyetini deney laboratuvarımızın üretmiş olduğu sonuçların hizmet kalitesi, güvenilirliği, tüm dünyada kabul görmesi, dürüstlük ve tarafsızlık ilkesini gözetmesi olarak değerlendirerek müşterinin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve alanında çalışma yapan diğer laboratuvarlara örnek teşkil etmeyi,

  • Laboratuvar personelinin TS EN ISO/IEC 17025 standardı gerekliliklerini öğrenmeleri; kendi işlerindeki uygulamaları sürekli olarak politika, prosedür, talimat gibi kalite dokümanlarına göre yürütmelerin zorunlu kılmayı,

  • TS EN ISO/IEC 17025 standardına uyarak ve yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirilmeyi,

  • Bu kalite politikasının benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,

     taahhüt eder.

 

M. Can Ertöz
Genel Müdür