AR-GE

Tasarımlarında ömür boyu maliyet en önemli kriterdir.


Dünyada tüketilen enerjinin %20' si pompalar tarafından kullanılmaktadır. İyi bir sistem dizaynı ve iyi tasarlanmış bir pompa sayesinde, bu enerjinin %30 unda tasarruf etmek mümkündür. Bu bilinç ile hedefimiz her zaman daha az enerji harcayarak, daha çok iş üreten pompalar üretmektir. Tüm VANSAN ürünlerimiz tasarımlarında ömür boyu maliyet (life cycle cost ) en önemli kriterdir

 
AR-GE Temel Çalışma Prensibi
- İhtiyacın saptanması (AR-GE, Satış-Pazarlama , imalat vb.) bölümlerinin ortak çalışması sonucu ortaya çıkar.
- Üst yönteminin yeni proje taleplerini finansman ve satılabilirlik olarak değerlendirerek yatırım kararını alması.
- Tasarım programlarımızda pompa dizaynının yapılması.
- Simülasyon programımızla tasarımın bilgisayar ortamında doğrulanması.
- Tasarımın doğrulanmasından sonra dizaynın modelhane veya kalıphaneye aktarılması.
- Numunenin ölçü kontrollerinin yapılarak teste alınması ve test sonuçlarının var ise rakip ürünlerle kıyaslanması.
- Saha testlerinin yapılıp , son kullanıcılar ile beraber ürünün final doğrulmasının yapılması.
- Seri üretime geçiş.
Özel Projeler